Zarys działalności 

Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap Spółka Akcyjna, zajmuje się produkcją i dystrybucją kapeluszy i półproduktów z wełny oraz włosa króliczego. 
Emitent swoją działalność koncentruje na rozwijaniu procesu produkcyjnego, jak również na pozyskaniu nowych klientów oraz rynków zbytu, na których oferta nie była jeszcze obecna oraz na obsłudze dotychczasowych klientów Polkap Sp. z o.o.
Historia marki Polkap sięga roku 1924, w którym to firma kapelusznicza „Hückel Sohne” (zakład macierzysty w Nowym Jiczinie, a także filie w Raciborzu oraz w Wiedniu) uruchomiła w Skoczowie filię swojego zakładu. Produkcja w początkowym okresie miała charakter sezonowy i wynosiła około 500 szt. dziennie. W 10 lat po założeniu fabryki, stan załogi wynosił 230 osób, a w pełni sezonu zatrudniał 450 pracowników. Produkcję stanowiły wówczas kapelusze męskie z filcu włosowego w 3 różnych rodzajach wykończenia powierzchni: gładkiej, zamszowej, welurowej.

Odbiorcami wyrobów Spółki są głównie firmy produkcyjne i hurtownicy z Niemiec i Austrii, gdzie tradycja noszenia kapelusza jest ciągle bardzo silna. Ponadto dużą część klientów stanowią niewielkie, często rodzinne manufaktury wytwarzające kapelusze z półproduktów firmy na swój rodzimy rynek, zazwyczaj na specjalne okoliczności i święta, gdzie kapelusz jest obowiązkowym dodatkiem ubioru.

Zarys historii działalności

20.09.2010 Powzięcie uchwały założycielskiej, o powołaniu spółki Skoczowska Fabryka 
Kapeluszy Spółka Akcyjna, oraz uchwał określających skład osobowy pierwszych 
organów Spółki i przyjęcie treści tekstu Statutu Spółki 
30.11.2010 Rejestracja Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
10.12.2010 Podpisanie umowy z Doradcą finansowy,- Spółką ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, której przedmiotem jest świadczenie usług zgodnie z treścią umowy o wprowadzenie spółki na NewConnect. 
05.01.2011 Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B oraz uchwały o wprowadzeniu do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji serii A i B oraz ich dematerializacji w Krajowym Depozycie papierów Wartościowych. 06.01.2011 Podpisanie umowy o wyłącznym przedstawicielstwie ze Spółką Polkap Sp. z o.o., której przedmiotem jest dystrybucja produktów Spółki producenta. 
17.01.2011 Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą rynku NewConnect Spółką ECA Auxilium S.A. z siedzibą w Krakowie, o świadczenie usług na rzecz SFK Polkap S.A. której celem jest doprowadzenie do notowania akcji Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. 
24.03.2011 Podpisanie umowy z Agentem emisji, Spółką Dom Maklerski BDM z siedzibą w Bielsku-Białej, której przedmiotem jest świadczenie usług z zakresu wykonania czynności zgodnie z treścią umowy. 
06.04.2011 Rejestracja w Sądzie Rejonowym w Bielsku – Białej, VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w drodze emisji 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. 
24.02.2012 Podpisanie umowy przenoszącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa Polkap Sp. z o.o. do Spółki Emitenta w zamian za objęcie przez Polkap Sp. z o.o. 3.200.000 akcji serii C, wyemitowanych w ramach Uchwały nr 17 ZWZ SFK Polkap S.A. z dnia 26.10.2011 r.

 

Struktura sprzedaży 

W branży występuje sezonowość sprzedaży. Niższe przychody są notowane w okresie grudzień – luty (co związane jest z długą przerwą świąteczną w Niemczech) oraz w sierpniu, ze względu na okres wakacji.

 

Rynek 

W Polsce Spółka producencka, której dystrybucją wyrobów zajmuje się Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. nie ma znaczącej konkurencji. Co prawda istnieje kilka niewielkich podmiotów, dystrybuujących produkty producentów zagranicznych, głównie z Dalekiego Wschodu, jednak nie odgrywają na rynku zasadniczego znaczenia. 

Na europejskim rynku produkcji i sprzedaży kapeluszy konkurencję stanowią:

1. Tonak a.s. (Czechy)– producent półproduktów i kapeluszy gotowych z filcu włosowego i
wełnianego. Eksportuje ok. 90% swojej produkcji głównie do USA, Niemiec, Rosji i Japonii.
Jest głównym konkurent spółki o przychodach na poziomie ok. 60 mln zł rocznie. Produkcja plasuje się na poziomie: 150 tys. kapeluszy, 400 tys. półproduktów (80% filc włosowy, 20% filc wełniany)
2. Fepsa Feltros Portugueses (Portugalia) – produkcja na poziomie 175 tys. półproduktów
rocznie. Około 60% filc włosowy, 40% filc wełniany.
3. Isesa (Hiszpania) – szacunkowa produkcja znajduje się na poziomie około 100 tys. sztuk półproduktów z filcu włosowego rocznie
4. Borsalino (Włochy) – produkcja wynosi około 100 tys. sztuk półproduktów z filcu
włosowego rocznie. Borsalino jest bardzo znaną marką kapeluszy na świecie.
5. Sesir (Słowenia) – produkcja plasuje się na poziomie około 100 tys. półproduktów z filcu
włosowego rocznie,
6. Tirabasso Serafino (Włochy) – duży hurtownik kapeluszy z filcu wełnianego niskiej jakości, wytwarzanych z półproduktów chińskich,
7. Inni hurtownicy włoscy: Sorbatti, Fratelli Reali, Trendintex, Grazia Gori. Ich sprzedaż wynosi łącznie ok. 2 mln sztuk rocznie. Oferują oni chińskie półprodukty z filcu wełnianego po niskich cenach.

Na rynku pozaeuropejskim konkurencję dla spółki stanowią:

1. Bollmann (USA)– producent półproduktów z filcu wełnianego, włosowego oraz kapeluszy słomkowych. Jest także właścicielem znanych marek, takich jak: Bailey, Bemar, Country Gentleman, Helen Kamiński, Kangol, Timberland. Szacowana produkcja wynosi około1 mln sztuk półproduktów i produktów rocznie.
2. Yanapi (Ekwador) – producent półproduktów z filcu wełnianego, produkcja wynosi około
150-200 tys. sztuk rocznie,
3. producenci z Chin – oferują niskiej jakości półprodukty oraz kapelusze po niskich cenach.

 

 

 

© polkap.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved