Zarząd

Prezes Zarządu – Jan Chrapek
Członek Zarządu – Arkadiusz Herzyk

Jan Chrapek – Prezes Zarządu, powołany w dniu 30 listopada 2016 roku, na mocy uchwały Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję. Wcześniej Członek Zarządu Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP SA z siedzibą w Skoczowie. Powołany, w dniu 07 września 2016 roku, na mocy uchwały Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję.

Jan Chrapek jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego oraz Studium Bankowości i Finansów w Katowicach. W 2002 r. ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration przy Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczął w 1993 r. w Górnośląskim Banku Gospodarczym S.A. jako Inspektor kredytowy, następnie Specjalisty kredytowego aż do stanowiska Naczelnika Wydziału Kredytów w Oddziale w Rybniku . Przez 13 lat związany z bankiem PKO Bank Polski SA , pełniący funkcje kierownicze jako Dyrektor kolejno dwóch Oddziałów , w Wodzisławiu Śląskim i w Katowicach , zarządzający zespołami ludzi liczącymi kilkadziesiąt i ponad sto osób, nadzorujący Oddziały Podporządkowane. W przeszłości również Pełnomocnik Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego. Dysponuje szeroką wiedzą z zakresu bankowości i Spółek prawa handlowego. W przeszłości członek Rady Nadzorczej Spółki Kapitałowej , a obecnie członek Rady Nadzorczej Beskidzkiego Biura Consultingowego SA. Doświadczony menadżer.

Funkcje pełnione w innych spółkach: BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE SA z siedzibą w Bielsku-Białej (członek Rady Nadzorczej – nadal), PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA EURO-CENTRUM SP. Z O.O. z siedzibą w Katowicach (Prezes Zarządu do dnia 20 października 2015 r.) EURO-CENTRUM SOLAR SP. Z O.O. z siedzibą w Katowicach (Prezes Zarządu – do dnia 18 maja 2015 r.) LGBS GAZ SP. Z O.O. z siedzibą w Katowicach (członek Zarządu – do dnia 20 października 2015 r.) MIKROBIOGAZ SP. Z O.O. w likwidacji z siedzibą w Katowicach (Likwidator – nadal)

 

Arkadiusz Herzyk – Członek Zarządu Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP SA z siedzibą w Skoczowie. Powołany, w dniu 30 listopada 2016 roku, na mocy uchwały Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję

Arkadiusz Herzyk prowadził własną działalność gospodarczą od 1997r. w zakresie produkcji i sprzedaży kapeluszy z filcu wełnianego. Od 1999r. był dyrektorem produkcji
w Bielskich Zakładach Wyrobów Filcowych. Stanowisko to sprawował do roku 2002.
W tym okresie uruchomił produkcję gotowych nakryć głowy, a nie tylko półfabrykatów, jak to miało miejsce w latach poprzednich. Od roku 2002r. do 2012r. jako szef produkcji oraz działu handlowego odpowiedzialny był za prawidłowość procesów produkcyjnych, wdrażanie nowych technologii, relacje z kluczowymi klientami, budowę rynku zbyty kapeluszy oraz półproduktów wełnianych oraz włosowych. W roku 2007 doprowadził do uruchomienia nowego wydziału produkcyjnego –  był odpowiedzialny za budowę wydziału dziewiarni z równoczesnym wprowadzeniem wyrobów na rynki europejskie. Od 2012r. był koordynatorem produkcji w Spółce Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. W tym czasie do jego obowiązków należało również pozyskiwanie nowych rynków zbytu oraz  sprawowanie nadzoru nad wprowadzeniem wyrobów gotowych na rynek żydowskich nakryć głowy.

Funkcje pełnione w innych spółkach: – BFK Sp z o.o. – Członek Zarządu do nadal ,Polkap Sp. z o.o. – Członek Zarządu do nadal, PWTA Sp. z o.o. – Prezes Zarządu do nadal

Rada Nadzorcza 

Michał Damek – przewodniczący RN- Michał Damek jest prawnikiem, aplikantem adwokackim, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje doświadczenia zawodowe rozpoczynał od organizacji pozarządowych nadzorując projekty w zakresie integracji środowiska prawniczego. Od 10 lat związany z biznesem, w tym od kilku, z rynkiem kapitałowym. Doradza spółkom publicznym w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych oraz w bieżącej działalności. Członek Rad Nadzorczych dziewięciu spółek akcyjnych, z których w pięciu pełni funkcję przewodniczącego. Wielokrotnie organizował i przewodniczył Walnym Zgromadzeniom w spółkach publicznych.

Igor Rozbicki – członek RN- Igor Rozbicki jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wydziału Finanse i Bankowość oraz absolwentem studiów podyplomowych Master de Management Economique Europeen. Ponadto, ukończył kurs Maklera papierów wartościowych, przeszedł liczne szkolenia z zakresu wyceny przedsiębiorstw i rynku kapitałowego oraz odbył praktyki w instytucjach finansowych (tj. BNP Paribas, Chicago Mercantile Exchange). Z rynkiem kapitałowym jest związany od 2007 roku. 
W latach 2008-2010 współtworzył i rozwijał jedną z pierwszy na polskim rynku firm zajmujących się doradztwem w dziedzinie CSR (Corporate Social Responsibility). 
W okresie 2005-2007 kierował rozwojem nowych produktów kredytowych oraz zajmował się współpracą z partnerami w Cetelem Bank S.A.
Wcześniej, w latach 2003 – 2005, uczestniczył we współtworzeniu od podstaw nowego banku (Euro Bank S.A.), współpracując bezpośrednio z jego założycielem Mariuszem Łukasiewiczem – koordynując strategiczne projekty, jak również samodzielnie rozwijając nowe obszary biznesowe.

Paweł Płonka – członek RN- Paweł Płonka jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 8 lat zajmuje się doradztwem prawnym na rzecz podmiotów gospodarczych, w tym także podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego.
Jego zainteresowania skupiają się na prawie własności intelektualnej oraz prawie internetu (nowych technologii). W ramach prowadzonej praktyki realizuje również obsługę korporacyjną spółek prawa handlowego i innych organizacji. Posługuje się
biegle językiem angielskim.

Marek Łuczkiewicz – członek RN- jest prawnikiem, adwokatem prowadzącym własną kancelarię adwokacką w formie Spółki Komandytowej z siedzibą w Częstochowie , jest członkiem Izby Adwokackiej w Częstochowie od roku 1993 .Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Przed rozpoczęciem praktyki adwokackiej przez wiele lat pracował jako kierownik Wydziału Obsługi Prawnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie, dzięki czemu posiada rozległą, praktyczną wiedzę z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. Przygotowywał i opiniował złożone projekty prawne (w tym fuzje, przejęcia oraz emisje
obligacji) dla spółek działających m.in. w branży ubezpieczeń, handlu i dystrybucji, stale figurujących w zestawieniach największych przedsiębiorstw w Polsce. Wieloletni członek Rady Nadzorczej spółki NAVO Polska Grupa Dystrybucyjna /obecnie NAVO ORBICO/ – wiodącego dystrybutora produktów Procter&Gamble na terenie Polski. Zajmując się obsługą prawną przedsiębiorstw, nie traci z pola widzenia prawa karnego, którym się pasjonuje – z powodzeniem prowadząc obrony w dużych procesach karnych, w szczególności dotyczących przestępczości zorganizowanej. 
Obszary zainteresowania: prawo handlowe, cywilne oraz karne, karne skarbowe. Jego wiedza i wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa potwierdzone są rzeszą stałych klientów Kancelarii.
Jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej Laboo Spółka komandytowo- akcyjna, Wielokrotnie organizował i przewodniczył Walnym Zgromadzeniom w spółkach prawa handlowego.

Marek Sobieski – członek RN- swoje doświadczenie zawodowe rozpoczął od założenia oraz prowadzenia agencji artystycznej specjalizującej się w organizacji eventów. Był również współzałożycielem oraz członkiem zarządu stowarzyszenia zajmującego się zgłębianiem oraz propagowaniem wiedzy o historii średniowiecza. W latach 2002-2006 zajmował się branżą IT z sukcesem realizując wymagające procesy wdrożeń systemów informatycznych. Od 2006 specjalizuje się w rozwoju nowoczesnych form sprzedaży oraz optymalizacji procesów biznesowych. Od 2012 jego głównym obszarem specjalizacji i działania jest sprzedaż internetowa e-commerce. Pracował między innymi jako dyrektor ds. e-commerce w firmie NAVO Polska Grupa Dystrybucyjna /obecnie NAVO ORBICO/ – wiodącego dystrybutora produktów Procter&Gamble na terenie Polski. A także jako dyrektor ds. rozwoju e-commerce w firmie Orbico Group – wiodącego dystrybutora produktów szybko-zbywalnych w Europie, mającego swoje odziały w 18 krajach. Obecnie pracuje na stanowisku dyrektora ds. projektów w firmie Navo Orbico oraz prowadzi działalność doradztwa biznesowego.

 

 

© polkap.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved