Nazwa (firma) oraz siedziba Autoryzowanego Doradcy:

Copernicus Securities S.A.
ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa 
+48 22 44 00 100 biuro@copernicus.pl 
www.copernicus.pl
 

copernicus 

 

© polkap.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved