Akcjonariusz

Liczba akcji

% w kapitale zakładowym

Liczba głosów

% głosów na WZA

Marek Sobieski

1.917.219

42,14%

1.917.219

42,14%

ABS Investment

286.546

6,30%

286.546

6,30%

Artur Mrzygłód

482.820

10,61%

482.820

10,61%

Medisantus Sp. z o.o.

454.546

9,99%

454.546

9,99%

Mateusz Bułka

454.546

9,99%

454.546

9,99%

Synergia Finanse S.A. 

449.799

9,88%

449.799

9,88%

Pozostali

504.524

11.09 %

504.524

11,09 %

Razem:

4.550.000

100 %

4.550.000

100 %

 

* Spółka Medisantus Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym od Marka Sobieskiego, dlatego łącznie (pośrednio) Marek Sobieski posiada 2.371.765 akcji czyli 52,13% głosów.

© polkap.pl Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved